Frame 2

Köpevillkor

Denna e-handelsplattform ägs av United Stage Artist AB (”United Tickets”), Björns Trägårdsgränd 1, 116 21  Stockholm, Sverige, org. nr.556518-3117.

Du kan kontakta oss via epost info@unitedtickets.se eller genom att använda kontaktformuläret på vår webbplats  www.Unitedtickets.se.

Genom att köpa biljetter via United Tickets accepterar du att ditt köp regleras av villkoren nedan (”Köpevillkor”). Därför ber vi dig att läsa detta dokument. Observera att våra Köpevillkor kommer att uppdateras från tid till annan. Ditt köp regleras av den aktuella versionen av dessa Köpevillkor vid köptillfället.

Ditt ansvar som köpare kontra United Tickets ansvar

 • Biljetters giltighet

Visst är det irriterande att avvisas vid ingången om biljetterna du har köpt visar sig vara ogiltiga? Vi rekommenderar därför alltid att du köper dina biljetter från ett officiellt och auktoriserat biljettombud!

United Tickets är endast ansvarigt för giltigheten för biljetter som köpts från United Tickets. Om du ändå väljer att köpa biljetter via andra kanaler, gör du det på egen risk.

 • United Tickets som ombud

I vissa fall är United Tickets endast en mellanhand mellan dig som köpare av biljetter och en tredje part, den ansvariga arrangören som är säljare av biljetterna. I vissa fall kommer United Tickets själv att vara ansvarig arrangör. När du köper biljetter på www.unitedtickets.se får du information om vem som är arrangör. Vår roll är att göra det möjligt för dig som konsertbesökare att köpa biljetter som erbjuds till försäljning av olika konsertarrangörer. 

Kontaktuppgifterna till den ansvariga arrangören som du har avtalat med står på dina biljetter och i orderbekräftelsen. 

 • Ångerrätt vid köp av biljetter

Observera att köp av biljetter inte omfattas av din lagstadgade ångerrätt, se paragraf 11.12 i lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (distansavtalslagen). Detta innebär att när du har köpt biljetterna har du inte rätt att ångra köpet. Följaktligen kommer ingen återbetalning att göras om det visar sig att du inte kan närvara vid evenemanget. 

Mer information om din ångerrätt för andra varor/tjänster finns längst ned på sidan

 • Ersättningsbiljetter

Om du behöver ersättningsbiljetter kontaktar du vår kundtjänst.

Om ersättningsbiljetter utfärdas kommer originalbiljetterna att bli ogiltiga samtidigt.
 
Ersättningsbiljetter kan utfärdas mot en kostnad per biljett för biljettavgiften plus en administrativ avgift på 50 SEK (inklusive moms).

 • Återbetalning och annulering

När du har köpt en biljett har du inte rätt att ångra köpet och få en återbetalning.

En återbetalning är endast tillgänglig om evenemanget ställs in.

United Tickets ansvarar inte för att du ska få en återbetalning från tredje parts arrangör. Om evenemanget ställs in är  arrangören den part som ansvarar för att utfärda återbetalning av biljetter. Detta innebär att United Tickets enbart är ansvarig för återbetalning av biljetter för sådana evenemang som United Tickets är ansvarig arrangör för. Genom vår  kontakt med tredje parts arrangörer försöker vi alltid se till att du får en återbetalning från arrangören om evenemanget ställs in, men vi tar inget kommersiellt ansvar i detta avseende. 

Återbetalningen är exklusive avgifter och eventuella portokostnader. Mer information om avgifter finns på  www.unitedtickets.se.

Vi skickar ett kvitto på ditt köp via e-post till dig. Om tredje parts arrangör går i konkurs eller ställer in betalningar, om sådan arrangör ställer in evenemanget eller om det finns klagomål på ett evenemang, har United Tickets inget ansvar gentemot dig som kund. Eventuella klagomål och frågor måste ställas direkt till arrangören. Kontakta vår kundtjänst för mer information om arrangören. 

 • Förbehåll för rättigheter

Självklart kan motsatsen inträffa, att vi vill annullera en biljett som vi har sålt till dig. Vi förbehåller oss rätten att annullera en biljett vid misstanke om bedrägeri eller kommersiell användning av biljetter eller liknande. I sådana fall får du vanligtvis en återbetalning.

United Tickets ansvarar inte för eventuella fel och brister i priser och beskrivningar eller för utsålda evenemang.

Arrangören förbehåller sig också vissa rättigheter. Till exempel har arrangören rätt att ändra de tilldelade platserna till andra platser inom samma biljettkategori. Arrangören kan även tilldela dig en annan kategori, men i så fall måste arrangören återbetala eventuella prisskillnader och självklart meddela dig om ändringen.

Förhållandet mellan tredje parts arrangör och United Tickets

 • Ansvar

Om en tredje parts arrangör går i konkurs eller ställer in evenemanget, om konsertens ljudkvalitet och visuella kvalitet är dålig eller om du har några andra negativa upplevelser i samband med ett evenemang, har United Tickets inte något ansvar gentemot dig som kund eftersom United Tickets, som redan nämnts, endast är en mellanhand mellan dig och en tredje parts arrangör. 

Om du är missnöjd med något ska du därför kontakta arrangören direkt. Kontaktuppgifter till den arrangör som du har avtalat med står på din biljett eller i orderbekräftelsen. 

 • Inställda och ändrade evenemang

Om ett evenemang ställs in måste du, som redan nämnts, kontakta den ansvariga arrangören för ytterligare information och återbetalning, om tillämpligt. 

Observera att ändringar av ett evenemang inte är samma sak som att ställa in ett evenemang. Ett evenemang räknas således INTE som inställt om datum eller starttid för evenemanget ändras eller om endast en del av evenemanget genomförs I allmänhet kommer ingen återbetalning att vara tillgänglig för sådana ändringar. 

Om betalning och ångerrätt

 • Betaling

På United Tickets accepterar vi betalning med följande betalkort och betalningssätt: 

 • VISA
 • MasterCard
 • Visa Electron
 • Swish

Personuppgifter (namn, adress osv.) kommer att sparas och överföras i en sluten krets. Detta innebär att det inte finns någon tillgång från internet till sådana uppgifter annat än för dig själv. Vi kommer att registrera och behandla dina personuppgifter i enlighet med vår Integritetspolicy.

 • Ångerrätt vid köp av ytterligare varor eller tjänster

Ibland när du köper en biljett via United Tickets kommer ytterligare varor eller tjänster att finnas tillgängliga för dig att köpa från arrangörer eller andra tjänsteleverantörer. Som vid köp av biljetter är United Tickets endast en mellanhand mellan dig och arrangören/leverantören om du köper ytterligare tjänster eller varor, och avtalet du ingår är därför med den ansvariga arrangören eller leverantören.

Om du har rätt att ångra köpet eller inte och i så fall hur du utövar en sådan rätt är därför en fråga uteslutande mellan dig och arrangören/leverantören av de extra varorna eller tjänsterna.

Vi kan dock informera dig om att du vanligtvis har 14 dagar på dig att ångra köp av varor eller tjänster som köpts utöver biljetten. För tjänster börjar ångerfristen löpa från den dag då avtalet ingås och för varor från den dag då du tar emot varorna.

Om du vill utöva din rätt att ångra köpet eller har frågor om detta kontaktar du den aktuella arrangören/leverantören av de ytterligare varorna eller tjänsterna. Kontaktuppgifterna till arrangören/leverantören står på din orderbekräftelse.

Mer information om din ångerrätt och eventuella undantag finns på Konsumentverkets webbplats.

 • Klagomål

God kundservice är viktigt för oss, så berätta för oss om du är missnöjd med något. Du kan lämna in ett klagomål till oss via vår kundtjänst.

Om vi inte alls håller med dig och inte kan hitta en lösning som är acceptabel för dig kan du lämna in ett klagomål till Konsumentverket, Box 48, 651 02 Karlstad, på konsumentverket@konsumentverket.se.

Du kan även använda Europeiska kommissionens klagomålsportal på nätet, även om det huvudsakligen är relevant om du är konsument med hemvist utanför Sverige. Klagomålsportalen finns på http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 • Överlåtelse av biljetter

Biljetter får endast köpas för personligt bruk. Återförsäljning av biljetter i kommersiellt syfte eller erbjudande av biljetter i samband med en tävling eller tillsammans med en annan produkt/tjänst är förbjudet. United Tickets kan begränsa antalet biljetter som är tillgängliga per person/kredit- eller betalkort och/eller hushåll.

Om du köper en biljett som du inte kommer att använda själv, bör du observera att du inte får sälja biljetten vidare till ett alltför högt pris.

 • Särskilda begränsningar

Andra begränsningar kan gälla utöver det lagstadgade förbudet mot återförsäljning av biljetter. Biljetten kan till exempel inte erbjudas som pris i en tävling eller erbjudas tillsammans med andra produkter. Du behöver tillstånd från arrangören om du vill använda biljetten för kommersiella ändamål.

 • Om tillträde till evenemang

Kontrollera biljetten för information om evenemanget, datum/tid och adress.

Om inget annat anges tillåter streckkoden på biljetten endast tillträde för en person. Det är olagligt för två eller flera personer att försöka få tillträde med samma streckkod. Du kommer att bli upptäckt och nekas tillträde till konserten.

Varken United Tickets eller arrangören ansvarar för eventuella problem som orsakas av olaglig kopiering och/eller återförsäljning av biljetter.

Observera att du vanligtvis inte får ta med föremål till evenemanget som drycker, burkar, flaskor, mat, kameror, videoutrustning, laserpennor, stolar, paraplyer, fyrverkerier, vapen och liknande. Mer information finns på webbplatsen för arrangören och evenemangsplatsen.

Evenemang kan ibland filmas, fotograferas eller spelas in. I sådana fall kan du som biljettinnehavare synas på inspelningarna som en del av publiken. Om du, när du kommer till platsen, får reda på att evenemanget kommer att filmas, fotograferas eller spelas in och du inte vill vara inblandad, kontaktar du personalen på plats.

Allmänna villkor

Som redan nämnts är ditt köp bindande när din betalning har mottagits och registrerats av United Tickets. 

 • Ändring av våra Köpevillkor

Vi förbehåller oss rätten att uppdatera våra Köpevillkor efter behov. Ditt köp regleras av den aktuella versionen av dessa Köpevillkor vid köptillfället. Som kund ansvarar du för att läsa den aktuella versionen av dessa Köpevillkor vid köptillfället.

 • Köp av biljetter till internationella konserter

När du bokar biljetter till ”internationella konserter” kommer du att omdirigeras till en partnerwebbplats. Köpet regleras av den relevanta partnerns köpevillkor och du får möjlighet att läsa dessa villkor när du bokar biljetterna. 

 

Version: Dessa köpevillkor uppdaterades senast den 16 November 2023.